اسید سولفوریک – ایلام

کارخانه اسید سولفوریک ایلام. (E)
ظرفیت:
40000 تن در سال
- در عملیات

واحد تولید اسید سولفوریک به روش تولید دوجذبه
در این طراحی کلیه ضوابط زیست محیطی وبهینه سازی انرژی با توجه به بکار گیری تکنولوژی روز دنیا(روش پینچ) در بهترین حالت می باشد و از مبدلهای حرارتی به جاری لوله های طرح سنتی نیز بهره گرفته شده است
ظرفیت این واحد 40 هزار تن در سال معدل 120 تن در روز بوده وهم اکنون نیز در حال بهره برداری می باشد.