پروژه احداث کارخانه تولید کود شیمیایی سولفات پتاسیم

کارفرما : شرکت تعاونی 2451تولید سولفات پتاسیم

ظرفیت تولید : /20.000 تن در سال کود سولفات پتاسیم با روش سیکل فرآیندی مانهایم صنعتی.

محل احداث : استان ایلام-شهرک صنعتی ایوان.

مشخصات فرآیندی: بر اساس در خواست کارفرما مبنی بر امکان سازی طراحی یک خط تولیدی با شرایط تولید دو نوع محصول استراتژی کود شیمیایی سولفات پتاسیم و اسید کلریدریک، این طرح در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام می باشد و در این خط تولید امکان دریافت محصولاتی با مرغوبیت بالا جهانی و تولید با کیفیت در حد استانداردهای اروپایی میسر می باشد، تجهیزات لازم در حال طراحی و ثبت سفارش است.