پروژه بندر ماهشهر (خوزستان)

کارفرما: شرکت شیمی سازان پاسارگاد


1- کارخانه اسید سولفوریک (EP)


ظرفیت: 50000 تن در سال
خلوص: 98.5 درصد
پیشرفت: 100٪ - در حال اجرا
نوع: سوزاندن گوگرد


2- سولفات آمونیوم (EP)


ظرفیت: 80000 تن در سال
نوع: گرانول
پیشرفت: 22%