پروژه ساینا (سلفچگان) کارخانه اسید سولفوریک (E)

پروژه ساینا (سلفچگان)

کارخانه اسید سولفوریک (E)

ظرفیت: 68000 تن در سال
خلوص: 98.5 درصد
پیشرفت: 100٪ - در حال اجرا
نوع: سوزاندن گوگرد