قزوین (طارم): شرکت صنعتی مس طارم

قزوین (طارم) : شرکت صنعتی مس طارم.

1- کارخانه اسید سولفوریک (EP)


ظرفیت: 66000 تن در سال
خلوص: 98%
پیشرفت: 25%
نوع: سوزاندن گوگرد